Okay__1920x1080.jpg

即將要邁向春暖花開的季節了,這個月來張清爽一點的桌布吧!

 

我猜可能有靠友會覺得,這個月的桌布不但簡單,而且沒有任何細節與繪畫技巧,

甚至連質感都不加,似乎有偷懶的嫌疑......若你真的這樣想,

我只能對你的外行感到失望,因為這根本就沒有嫌疑。

 

不過雖然如此,我自己依然喜歡很這張桌布,因為它的概念是深的,

至少有B18那麼深,也希望大家會喜歡,並祝福大家又個順利平安的三月囉!


●------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

桌布有多種尺寸,適用於您的智慧手機、平板或電腦螢幕

    

    

     

arrow
arrow

    i'm mark 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()