desktop.jpg

 

在職場打滾多年,也算見過形形色色的各種人,其中最讓我不勝唏噓的,

就是那些活在曾經的輝煌中走不出來的天才。他們總是輕看與自己認知不合的事物,

凡事只憑藉昔日的經驗與技能,企圖能夠“以不變應萬變”,最終只是更順利的邁入被淘汰的窘境。

 

本月的桌布的創作,也就是建構在這樣的感慨上,

順道在畫面中與大家分享這句我很喜歡的英文諺語,與靠友們共勉之~

“Keep an open mind, it’s the only way new things can get in.”

最後,也祝福大家有個開心順利的六月!

 

 

●------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

 

桌布有2種尺寸,適用於您的智慧手機或電腦螢幕

       

 

 

arrow
arrow

    i'm mark 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()